Kalite Politikası
26 Eylül 2023

Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda, Misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için temel değerlerimizden güç alarak; Hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak

Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetmek, kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitimlerle desteklemek

Çalışanlarımıza güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak

Kaliteli ve mükemmel sağlık hizmetini toplumun her bireyi için ulaşılabilir kılmak

Hizmet çeşitliliğimizi, teknolojimizi ve fiziki alt yapımızı sağlığın her alanında çağın gerekliliklerine uygun olarak geliştirme.

Her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek