Amaç ve Hedeflerimiz
21 Eylül 2023

AMAÇ

Hasta, hasta yakınlarının ve çalışanların memnuniyet düzeyini en üst düzeyde tutmak üzere çalışmalar yapmak, (anketlerle izlemek, değerlendirme ve çalışmalar yapmak)

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak,

Merkezimize başvuran hastaların sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak için verilen sağlık hizmetlerinin her aşamasının hızlı ve  yüksek kalitede olması,

Sağlıklı yaşam ve sürdürülmesi için toplumun bilgilendirilmesi,

Sağlık hizmetlerimizin sunumu ile hizmet maliyetinin dengelenmesinde yüksek kaliteden ödün vermeden uygun şartlarda hizmet sunmak,

İleri teknolojik  imkanları  kullanarak tanılama ve tedavi süreçlerinde daha kaliteli, etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak,

Çalışanların, teknoloji ve tıp alanındaki gelişmeleri dikkate alarak niteliksel anlamda gelişebilmeleri için hizmet içi eğitimler yapmak,

Çevre sağlığına duyarlı olmak ve korumak.

HEDEF

Uluslararası standartlarda kaliteli sürekli gelişen ve güvenilir sağlık hizmeti sunarak tercih edilen hastaneler arasında öncü olmaktır.