Personel & Özlük Birimi
16 Mayıs 2022

Kurumda görev yapan Personellerin Özlük Dosyalarının takibi, yıllık izin, rapor vs gibi iş ve işlemleri yürütür.

Bölüm Çalışanı: İlknur KAYA (VHKİ)
Dahili Telefon: 103