Fatura & Gelir Tahakkuk
21 Eylül 2023

Kurum gelirini ve fatura işlemlerini yürütür.

Bölüm Çalışan:
Ertuğrul BUĞULU 
Zeynep ÖZCAN
Dahili Telefon: 106