SIFIR ATIK BELGEMİZİ ALDIK
06 Ocak 2021Kurumumuz 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim
Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.sıfır atık9.jpg