T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Fatura Birimi

Güncelleme Tarihi: 31/10/2018

   Faturalandırma Birimi
   Birimimizin hastanemiz bünyesindeki yaptığı iş ve işlemler;
- Hastanemizde ayakta muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her               türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.
- Hatalı işlemler (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinikler veya servislere geri dönüş yapılarak                düzeltilmesini sağlamak.   
- Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve  Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde
          sorgusu yapılarak, interaktif fatura sürecini tamamlamak.
- SUT'la alakalı değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri hastanede görevli personele aktarmak ve    bilgilendirmek.
- Hastanemizde GSS takibi olmadan tedavi hizmeti alan hastalarımızın GSS takiplerini haftalık olarak takip etmek.
 
      Birim Sorumlusu: Alim AKA
         : İlhan EREN